ΕΓΓΥΗΣΗ

Εργοστασιακή Εγγύηση Οχήματος

Εγγύηση Οχήματος
Το αυτοκίνητο που καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση αναμένεται να παρα­μείνει χωρίς ελαττώματα για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή για 100.000 km, οποιοδήποτε συμβεί πρώτο.

Τα παρακάτω εξαρτήματα υπόκεινται στις παρακάτω συνθήκες εγγύησης:
1) Η μπαταρία αναμένεται να παραμεί­νει χωρίς ελάττωμα για δύο (2) χρόνια μετά την παράδοση.
2) Τα ελαστικά καλύπτονται από τις συν­θήκες εγγύησης του κατασκευαστή τους.
3) Το Ηχητικό Σύστημα/Ραδιόφωνο καλύ­πτεται από τις Συνθήκες εγγύησης του κατασκευαστή του.

Εγγύηση Έναντι Διάτρησης από Σκουριά*
Δώδεκα (12) χρόνια από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας καινούργιου αυτοκινήτου ανεξάρτητα από την απόσταση που έχει διανύσει.

* Μια οπή στην μεταλλική επιφάνεια του αμαξώματος που προκαλείται από σκουριά από μέσα προς τα έξω.

Γνήσια ανταλλακτικά, ειδικά εργαλεία, αναβάθμιση λογισμικού

Εγγύηση Χρώματος Βαμμένων Επιφανειών**
Τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ανεξάρτητα από την απόσταση που έχει διανύσει.

** Σκουριά στην εξωτερική επιφάνεια.

Γνήσια Ανταλλακτικά/ Αξεσουάρ: Κάλυψη Ανταλλακτικών Δύο (2) χρόνια από:
1) Την ημερομηνία τοποθέτησης
2) Την ημερομηνία πώλησης λιανικής του αυτο­κινήτου SUBARU στο οποίο έχει τοποθετηθεί το ανταλλακτικό ή το αξεσουάρ.