Εργοστασιακή Εγγύηση Οχήματος

Το αυτοκίνητο που καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση αναμένεται να παρα­μείνει χωρίς ελαττώματα για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή για 100.000 km, οποιοδήποτε συμβεί πρώτο.

Τα παρακάτω εξαρτήματα υπόκεινται στις παρακάτω συνθήκες εγγύησης: 1) Η μπαταρία αναμένεται να παραμεί­νει χωρίς ελάττωμα για δύο (2) χρόνια μετά την παράδοση. 2) Τα ελαστικά καλύπτονται από τις συν­θήκες εγγύησης του κατασκευαστή τους. 3) Το Ηχητικό Σύστημα/Ραδιόφωνο καλύ­πτεται από τις Συνθήκες εγγύησης του κατασκευαστή του.


Εγγύηση Έναντι Διάτρησης από Σκουριά*

Δώδεκα (12) χρόνια από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας καινούργιου αυτοκινήτου ανεξάρτητα από την απόσταση που έχει διανύσει. * Μια οπή στην μεταλλική επιφάνεια του αμαξώματος που προκαλείται από σκουριά από μέσα προς τα έξω.


Εγγύηση Χρώματος Βαμμένων Επιφανειών**

Τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ανεξάρτητα από την απόσταση που έχει διανύσει. ** Σκουριά στην εξωτερική επιφάνεια.


Γνήσια Ανταλλακτικά/ Αξεσουάρ Κάλυψη Ανταλλακτικών Δύο (2) χρόνια από:

1) Την ημερομηνία τοποθέτησης 2) Την ημερομηνία πώλησης λιανικής του αυτο­κινήτου SUBARU στο οποίο έχει τοποθετηθεί το ανταλλακτικό ή το αξεσουάρ.